Menu Zavřeno

OCHORENIE A LIEČBA

Chronické ochorenie obličiek (chronic kidney disease – CKD) sa popisuje ako poškodenie funkcie obličiek, ktoré trvá minimálne 3 mesiace a má následky pre zdravotný stav pacienta. Môže byť napríklad zhoršená filtračná funkcia obličiek, alebo môže dôjsť k zmenám stavby obličiek a stanú sa priepustnejšími.

Na diagnózu a sledovanie priebehu CKD váš lekár používa predovšetkým meranie GFR (glomerulárna filtrácia). U zdravých ľudí sa pohybuje medzi 90 a 130 mililitrami za minútu (pri špecifikovanej ploche povrchu tela 1,73 m2).

Ďalší ukazovateľ informujúci o funkcii obličiek a stupni ich poškodenia je tzv. albuminúria, teda obsah albumínu (proteínu) v moči. Ľudský moč prakticky nemá obsahovať albumín. Je dôležité sledovať ale oba ukazovatele. Môže sa totiž stať, že aj keď GFR nedosahuje alarmujúce hodnoty (>60 ml/min/1,73 m2), poškodenie obličiek už je možné určiť na základe albuminúrie.

Priebeh a dôsledky CKD

Chronické ochorenie obličiek (chronic kidney disease – CKD) je zákerné. Na začiatku nie sú takmer žiadne známky choroby, pretože obličky stále dokážu dostatočne čistiť krv. Tento stav môže trvať niekoľko rokov a vo vzácnych prípadoch sa môžu obličky dokonca aj zotaviť. Pravdepodobnejšie však bohužiaľ je, že sa bude CKD zhoršovať. Čím viac sa funkcia obličiek znižuje, tým viac sa prejavujú príznaky. Ľudia s CKD majú tiež zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení, ako je mŕtvica alebo srdcový infarkt. Poškodené obličky spôsobujú tiež anémiu, poruchu zrážanlivosti krvi a poškodenie kostí. V poslednej fáze CKD dochádza k zlyhaniu obličiek aj iných orgánov v dôsledku nedostatočnej detoxikácie – nastáva urémia, otrava zvnútra. To môže viesť ku kožným zmenám, gastrointestinálnym problémom alebo dokonca k poškodeniu nervov a mozgu. V tejto fáze existujú dva terapeutické prístupy: dialýza alebo transplantácia darcovskej obličky. Preto je dôležitá včasná diagnóza, ale aj pravidelné sledovanie GFR a albumínúrie. Tým je možné terapiu prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta a spomaliť postup ochorenia.

Obličkovou chorobou trpí 1 z 10 obyvateľov Slovenska.
Riziko chorobnosti zvyšujú:

  • diabetes
  • vysoký krvný tlak (za arteriálnu hypertenziu považujeme opakované zvýšenie krvného tlaku nad 140/90 mmHg, zistené aspoň v dvoch z troch meraní krvného tlaku)
  • obezita
  • fajčenie
  • kardiovaskulárne ochorenie
  • rodinná anamnéza
  • vek 60+
  • rasa a etnikum
*Za arteriálnu hypertenziu považujeme opakované zvýšenie krvného tlaku nad 140/90 mmHg, zistené aspoň v dvoch z troch meraní krvného tlaku.

Liečba

Závisí na štádiu choroby a celkovom fyzickom stave. V počiatočných štádiách ochorenia je cieľom liečby spomaliť zhoršovanie choroby. Úplné vyliečenie nie je vo väčšine prípadov možné, ale čím skôr sa CKD začne liečiť, tým sa zvyšujú šance na kvalitný život.

Ak je ochorenie už pokročilejšie a príznaky, ako je anémia alebo poruchy kostného metabolizmu sa zhoršujú, treba pridať ďalšie lieky, napríklad na podporu krvotvorby.

V každej fáze choroby by ste mali dbať na diétu prispôsobenú obličkovej chorobe, správny pitný režim a fyzickú aktivitu ako súčasť komplexnej liečby. V poslednej fáze CKD, kedy už dochádza k zlyhaniu orgánov, je nutná dialýza alebo transplantácia obličky.

Dialýza

​​Dialýza je vhodná hlavne pre pacientov s progresívnym ochorením obličiek, pre ktorých v súčasnosti nie je vhodná darcovská oblička alebo nie sú vhodnými kandidátmi na transplantáciu. Dialýza sa rozlišuje na hemodialýzu a brušnú dialýzu. Hemodialýzu vykonáva prístroj, ktorým preteká krv, ktorá sa po očistení od toxických látok opäť vracia do tela pacienta. K tomuto je potrebný cievny prístup, a to dočasný či trvalý. Pacient dochádza na hemodialýzu väčšinou 3x týždenne na 4 až 5 hodín do dialyzačného strediska. Pri brušnej dialýze sa do brušnej dutiny zavedie trubička, do ktorej sa napúšťa roztok a ten dialyzuje. Pacient sa takzvane napustí a vypustí. To robí pacient približne 4x denne sám alebo má prístroj, ktorý to robí za neho. Pacient tak nemusí chodiť do dialyzačného strediska.

Transplantácia

Transplantácia je najlepšia forma liečby chronického zlyhania funkcie obličiek u pacientov, ktorých zdravotný stav to umožňuje. Nie sú v príliš vysokom veku a nie sú ohrození ďalšími chorobami. Transplantovať obličku je možné od mŕtvych alebo žijúcich darcov. Živý darca je väčšinou člen rodiny alebo blízky človek pacienta. Transplantuje sa iba jedna oblička do bedrovej jamy. Až 95% všetkých transplantácií funguje prvý rok.

Ochorenie CKD môže natrvalo zmeniť váš každodenný život. Aj v počiatočných štádiách si pravdepodobne budete musieť zvyknúť na pravidelné užívanie rôznych liekov na liečbu samotnej CKD, ale aj možných sprievodných ochorení.

Existujú však aj lieky, ktorým by ste sa mali radšej vyhnúť. Patrí medzi ne napríklad liek proti bolesti ibuprofén, pretože príliš zaťažuje obličky. Poraďte sa so svojím lekárom o vhodných alternatívach i ďalších liekoch, s ktorými by ste mali byť opatrný. Snažte sa žiť tak normálne, ako je to len možné.

Určite by ste sa ale nemali vyhýbať športovým aktivitám. Pravidelný pohyb pomáha. Poraďte sa so svojím lekárom, ak chcete vyskúšať nové a neobvyklé druhy športu. Všeobecné pravidlo znie: čo najviac pohybu!
GFR ŠTÁDIUM Table Header GFR (ml/min/1,73 m2) Funkcia Obličiek
Štádium 1
GFR normálne alebo vysoké
> 90
90 - 100%
Štádium 2
Funkcia obličiek je väčšinou mierne narušená. Zatiaľ nie sú žiadne príznaky.
60 - 89
60 - 89%
Štádium 3a
Mierne až stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek.
45 - 59
45 - 59%
Štádium 3b
Stredné až ťažké postihnutie funkcie obličiek.
30 - 44
30 - 44%
Štádium 4
Závažné poškodenie funkcie obličiek. Príznaky ako svrbenie a nepokoj. Môže sa objaviť i nevoľnosť či dýchavičnosť.
15 - 29
15 - 29%
Štádium 5
Terminálne zlyhanie obličiek
< 15
< 15%
GFR ŠTÁDIUM Table Header GFR (ml/min/1,73 m2) Funkcia Obličiek
Štádium 1
GFR normálne alebo vysoké
> 90
90 - 100%
Štádium 2
Funkcia obličiek je väčšinou mierne narušená. Zatiaľ nie sú žiadne príznaky.
60 - 89
60 - 89%
Štádium 3a
Mierne až stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek.
45 - 59
45 - 59%
Štádium 3b
Stredné až ťažké postihnutie funkcie obličiek.
30 - 44
30 - 44%
Štádium 4
Závažné poškodenie funkcie obličiek. Príznaky ako svrbenie a nepokoj. Môže sa objaviť i nevoľnosť či dýchavičnosť.
15 - 29
15 - 29%
Štádium 5
Terminálne zlyhanie obličiek
< 15
< 15%

Nechajte si skontrolovať obličky, ak máte jeden alebo viac týchto rizikových faktorov:

Cukrovka – Vysoký tlak – Obezita – Ochorenie obličiek v rodine